INFORMACJE O Włocławskiej Branżowej Lidze Siatkówki

 
  Włocławska Branżowa Liga Siatkówki powstała z inicjatywy Arkadiusza Kaczorowskiego oraz Marka Wódeckiego.
Głównym fundatorem ligi jest firma ANWIL S.A.
 
     
   

tel. kom. Arkadiusz Kaczorowski 695 409 993 Arkadiusz.Kaczorowski@poczta.onet.pl

   
   

tel. kom. Marek Wódecki 601 418 375 mrwdki@wp.pl

   
     
 

REGULAMIN ROZGRYWEK
Włocławskiej Branżowej Ligi Siatkówki

 
     
  1.Kolejka ligowa rozpoczyna sie meczem  o godzinie 9.00 (sobota) w hali OSiR we Włocławku. Liga trwa od Listopada 2018r. do Maja 2019r.
Bądź jeśli zespoły podejmą wspólną decyzję i zgłoszą ten fakt najpóźniej 2 dni przed kolejką ligową  oraz zorganizują ten mecz we własnym zakresie, a o wyniku powiadomią organizatora z udokumentowanym podpisem obu kapitanów, dopuszcza się rozegranie meczu w dowolnym dniu tygodnia przed rozgrywaną kolejką. Nie ma możliwości przełożenia meczu na późniejszy termin. Dzień rozgrywania kolejki ligowej jest dniem ostatecznym.
Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.
2.Przyjmuje się ostateczne godziny rozpoczęcia spotkań w turniejach:
- I spotkanie: godzina 9.00
- II spotkanie: godzina 10.30
- III spotkanie: godzina 12.00
- IV spotkanie 13.30 itd
Po 15 minutach od wyznaczonej ostatecznej godziny rozpoczęcia spotkania sędzia odgwizduje walkower.
3.Wpisowe do ligi wynosi ……300…………. zł.
4.Nieprzybycie zespołu na zawody równoważne jest z przyznaniem walkowera. Zespół ukarany walkowerem musi uiścić opłatę 100 zł w przeciwnym razie nie zostanie dopuszczony do kolejnego meczu ligowego, dwoma walkowerami zostaje wydalony z rozgrywek, a jego dotychczasowe rozegrane mecze zostają anulowane.
5.Spotkania prowadzone są do trzech wygranych setów bądź dwóch (zastanowimy się wspólnie z innymi kapitanami)
6.W przypadku zespołu niekompletnego dopuszcza się skład pięcioosobowy , poniżej pięciu osób będzie przyznawany walkower dla drużyny przeciwnej.
7.Zespoły składają u organizatora rozgrywek, listę zawodników oraz oświadczenia o zdolności do gry zawodnika i braku roszczeń w przypadku nieszczęśliwego wypadku, która będzie w teczce zespołu. Lista powinna zawierać: nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników z datą urodzenia oraz adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu przedstawiciela zespołu. Ilość zawodników zgłoszonych do rozgrywek nie może przekroczyć 12 osób.
Osoby raz zgłoszone do zespołu, nie mogą brać udziału w grze w innym zespole, będzie to traktowane jako walkower.
Każdorazowo przed meczem kapitan zgłasza do protokołu składu zespołu, który będzie weryfikowany z listy 12 osób zgłoszonych do rozgrywek.
Jedynym wyjątkiem zgłoszenia dodatkowego zawodnika do zespołu w trakcie sezonu jest fakt zatrudnienia przez zakład pracy nowego pracownika, bądź wykorzystania w meczach przez drużynę całego zgłoszonego składu na początku sezonu.


Termin nadesłania zgłoszeń do 30.09.2018r.

8.Gra zawodnika w zespolenie będącego na liście startowej innego zespołu powoduje przyznanie walkoweru.
9.Zawodnik w trakcie sezonu może reprezentować tylko jeden zespół. Zawodnik musi rozegrać przynajmniej jedno spotkanie w I rundzie. W razie kontuzji – zaświadczenie lekarskie.
10.W czasie każdego meczu zawodnicy zobowiązani są posiadać dowód tożsamości.
11.Uczestnicy Ligi nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, podpisują oświadczenie, że występują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić roszczeń do organizatora.
12.Wyboru piłki meczowej dokonuje sędzia zawodów.
13.Organizator turnieju zobowiązany jest do :
• zabezpieczenia dwóch piłek meczowych,
• właściwego przygotowania sali,
• zabezpieczenia sędziego

14.Gospodarz nie ma obowiązku zabezpieczenia piłek do rozgrzewki.
15.Protesty składać można do 24 godzin od zakończenia spotkania.
16.Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł, która w momencie pozytywnego rozpatrzenia protestu ulega zwrotowi, bądź w przypadku negatywnego rozpatrzenia kwota zostanie przekazana na nagrody.
17.Protesty rozpatrywane będą przez organizatora z uwzględnieniem opinii zainteresowanych zespołów oraz sędziów zawodów.
18. System rozgrywek:
Spotkania rozgrywane są systemem <każdy z każdym> o mistrzostwie ligi decyduje końcowa kolejność w tabeli ligi.
19.Punktacja :

Wynik

Zwycięzca

Przegrany

3:0 lub 3:1

bądź

2:0  (opcja)

3 punkty

0 punktów

3:2

Bądź

2:1 (opcja)

2 punkty

1 punkt

20.O końcowej klasyfikacji rundy zasadniczej decyduje kolejno:
• większa ilość zdobytych punktów,
• lepszy stosunek setów /większa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety przegrane/
• lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone/,
• wynik bezpośrednich spotkań.


21. Nagrody :
• dla wszystkich zespołów pamiątkowe dyplomy,
• dla trzech pierwszych zespołów puchary i medale, opcjonalnie nagrody


22.W pozostałych sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy PZPS.
23. Dopuszcza się grę składów mieszanych.
23. Do rozgrywek, które mają charakter amatorski nie mogą przystąpić: - zawodnicy, którzy w sezonie 2017/2018 biorą udział w grze w zespołach PLS od 1 ligi wzwyż , w takim przypadku zespół zostanie zdyskwalifikowany .
24. Aktualne wyniki i tabela będą wysyłane droga meilową do kapitanów drużyn oraz na stronie facebooka jak i na stronie ligi www.wbls.wloclawek.pl, na której powstanie specjalne konto do obsługi ligi.
25. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie rozgrywek (drużyny zabezpieczają mienie we własnym zakresie).
26. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizowanej Ligi oraz terminarzu rozgrywek.
27. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS (dostępne na stronie PZPS: http://www.pzps.pl/
28. Kierownik/kapitan drużyny jest zobowiązany do przedstawienia regulaminu swojej drużynie oraz złożenia przez zawodników czytelnego podpisu pod regulaminem.
29. Wskazane jest by drużyna występowała w jednolitych koszulkach z numerami.
30. Jeżeli w drużynie występuje zawodnik na pozycji Libero to jego strój musi zdecydowanie odróżniać go od pozostałych zawodników.
31. Wprowadza się następujące kary za nie sportowe zachowanie zawodników:
a. w przypadku szczególnie skandalicznego zachowania zawodników w trakcie spotkań możliwe jest ukaranie zespołu walkowerem. Taką decyzję może podjąć komisarz i kierownik Ligi po konsultacji z sędziami spotkania i kierownikami drużyn.
32. W wypadku wycofania się którejś z drużyn z Ligi, wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają anulowane.
33. Mecz zaczyna się 10 minutową rozgrzewką na siatce.

 
     
  Organizatorzy Włocławskiej Branżowej Ligi Siatkówki  
     
   

tel. kom. Arkadiusz Kaczorowski 695 409 993 Arkadiusz.Kaczorowski@poczta.onet.pl

   
   

tel. kom. Marek Wódecki 601 418 375 mrwdki@wp.pl

   
         
    Uczniowski Klub Sportowy 20 POŁUDNIE we Włocławku,
Nr 9 w ewidencji UKS-ów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek.
ul. Gałczyńskiego 9 A 87 -800 Włocławek
Numer rachunku bankowego: 79 1050 1979 1000 0090 3054 3004 ING Bank Śląski.
Tytuł: Liga WBLS
   
 
2018 MARTEL admin@p-k.com.pl